Magyar Gyermekbőrgyógyász Munkacsoport

  • 1089 Budapest, Üllői út 86.
  • Tel.: +36 1 459 9217

2019. december 6. -án mutatták be a prof. dr. Szalai Zsuzsanna szerkesztésében a Medicina Könyvkiadó  által kiadott hiánypótló Gyermekbőrgyógyászat című szakkönyvet.

Gyermekbőrgyógyászat könyv

A gyermekbőrgyógyászat viszonylag új tudományág. Nem egészen húsz éve, 2000-ben vált először elismert önálló szakterületté, ez is magyarázza azt a tényt, hogy a gyermekbőrgyógyászatról kevés magyar nyelvű szakkönyv született. Az első, amelyet Török Éva szerkesztett és írt, 1987-ben készült. Ennek bővített és átdolgozott kiadása 1995-ben, majd 1997-ben kerülhetett az olvasók kezébe, ennek immáron 22 esztendeje.

A most megjelent szerkesztőjének, prof. dr. Szalai Zsuzsannának az elsődleges  célja egy olyan könnyen áttekinthető, élvezetes olvasmányt nyújtó könyv létrehozása volt, ami felkelti a tanulni és az ismereteiket bővíteni kívánó szakemberek  érdeklődését, valamint egyben fontos szerepet töltsön be a szakképzésben, annak egyik fontos pillére, mérföldköve is legyen.

A mű 34 fejezetben, alfejezetek egész sorával, 57 társszerző – az ország legkülönbözőbb pontján dolgozó gyermekbőrgyógyász – segítségével tekinti át a legfontosabb gyermek-bőrgyógyászati ismereteket. Mindezt a gyakorlat oldaláról teszi, a legújabb ismeretekre, mint vezérfonalra felfűzve, sok-sok ábrával, fotóval illusztrálva.

Különlegessége még a kötetnek, hogy külön fejezet szól a gyermekbőr kezeléséről, ápolásról, amire eddig nem volt példa az idegen nyelvű és a magyar szakirodalomban sem.

Kapcsolat
Scroll Up