Magyar Gyermekbőrgyógyász Munkacsoport

  • 1089 Budapest, Üllői út 86.
  • Tel.: +36 1 459 9217

A magyar gyermekbőrgyógyászat története

A magyar bőrgyógyászat úttörői többek között Kaposi Mór, Nékám Lajos, Poór Imre voltak. A gyermekbőrgyógyászati betegségek első leírásai többnyire gyermekorvosoktól származnak. Magyarországon idősebb Bókay János említhető, aki kiemelkedő egyénisége volt a gyermekorvos társadalomnak, tőle származik a varicella és a herpes zoster közötti kapcsolat megfigyelése, leírása.

A gyermekbőrgyógyászat története szervesen összekapcsolódik a Heim Pál Gyermekkórházban működő bőrgyógyászati osztály történetével Budapesten, amely az adományokból kialakított árvaház megalakulásával indult. Az első ambuláns és később fekvőbeteg osztály az úgynevezett “fehér kereszt” kórházban működött 1930-1945-ig. Az első negyvenágyas osztály 1935 óta működik az Állami Gyermekmenhely területén, amely a mai Heim Pál Kórház elődje volt. Az akkori részlegen ápoltak a hajas fejbőr gombás megbetegedéseiben, idült bőrgennyesedésben, és nemi betegségben szenvedtek. Az ágyak száma nem haladta meg a negyvenet. 1945-ben a gyermekmenhely Gyermekvédő Intézetté alakult és a bőrgyógyászati ágylétszám is emelkedett. Dr. Földes Elemér mostoha körülmények között látta el ezt a részleget és gyógyította a betegeket 1935-től 1953-ig. 1954-től Dr. Farkas Lili, az akkor már 50 ágyas osztály – mint ilyen első Európában – vezetője. 16 éven át, egészen 1970-ig irányítja a gyermekbőrgyógyászati osztályt. Neki köszönhető, hogy igazi kórházi osztállyá alakult a sokáig csak ápoló-elkülönítőként működő részleg. Együttműködött más osztályokkal, a Bőrklinikával, betegbemutatásokat tartott, szakembereket nevelt. A betegeket a főorvoson kívül ebben az időben egy szakorvos és egy gyermekorvos látta el. A kórház 1954-ben felveszi Heim Pál híres gyermekorvos professzor nevét.(1-es kép) 1957 óta működik bőrgyógyászati szakrendelés a Heim Pál Kórházban, akkor még alacsony óraszámmal, de már megvalósul a kórház-poliklinikai egység és együttműködés. 1970-től Prof. Dr. Török Éva az osztály vezetője az ekkor már 50 ágyas osztálynak. A Heim Pál kórház Bőrgyógyászati Osztálya mellett megindult a gyermekbőrgyógyászok képzése, továbbképzése is Budapesten és a vidéki városokban egyaránt.


A gyermekbőrgyógyász munkacsoport megalakulása és története

Török Éva professzorasszony nevéhez fűződik a Gyermekbőrgyógyász Munkacsoport megalakítása 1983-ban, az elsők között Európában (2-es kép). Évi rendszerességgel továbbképzéseket tartott, nem csak munkacsoporti üléseket, hanem úgynevezett “teadélutánokat” is, ahol kötetlenül jöhettek össze a gyermekbőrgyógyász kollégák, és baráti beszélgetések mellett lehetett az aktuális problémákat megvitatni. Több vidéki kórház, klinika gyermekbőrgyógyászattal foglalkozó kollégája vett részt ezeken a rendezvényeken, Pécsről, Szegedről, Miskolcról, Veszprémből, Gyuláról, és természetesen Budapestről, tehát mondhatni az egész országból. Sok sok kolléga “került ki a keze alól”, sokakat oktatott, tanított. A munkacsoport munkásságát megismerték a Magyar Dermatológiai Társulat és a Gyermekorvos Társaság rendezvényein, két alkalommal vándorgyűlés keretein belül.

Az Magyar Dermatológiai Társulat keretén belül működő gyermekbőrgyógyász munkacsoport bekapcsolódott az európai és nemzetközi gyermekbőrgyógyászat vérkeringésébe. Az országhatárokon túl szervezett gyermek bőrgyógyászati eseményeken – lehetőség szerint – aktívan részt vettek a munkacsoport tagjai. 2000-től a Heim Pál Gyermekkórház Bőrgyógyászati Osztályának, valamint az MDT Gyermekbőrgyógyászati Szekciójának vezetője Dr. Szalai Zsuzsanna PhD.

A szakmai munka elismeréseként kapta meg Török Éva professzorasszony az Európai Gyermekbőrgyógyász társaságtól a soron következő konferencia szervezési jogát, így a magyarországi munkacsoport, 2005-ben 1000 fő körüli létszámmal nagysikerű konferenciát szervezett Budapesten.

2006-ban a munkacsoport tagjai Török Éva professzorra emlékezve ülést szerveztek. Meghívott vendégelőadó az ESPD (Európai Gyermekbőrgyógyász Társaság), alapító tagja, prof. Rudolph Happle volt. (6-os kép) Ezen az ülésen Török Éva emlékplakett megalapítására is sor került, amelyet a magyar gyermekbőrgyógyászat ügyéért sokat fáradozó kollégának ítélik oda minden évben. 2006-ban Prof. Kárpáti Sarolta kapta meg.

A nemzetközi szakmai aktivitás részeként az európai gyermekbőrgyógyász társaság ESPD titkárának megválasztották Dr Szalai Zsuzsannát, jelenleg a munkacsoport végzi az európai konferenciákon gyermekbőrgyógyász összejövetelek megszervezését, lebonyolítását. A nemzetközi kapcsolatok öregbítik Magyarország hírnevét a világban.


A gyermekbőrgyógyász munkacsoport tagjai

A munkacsoporthoz több vidéki kórház, klinika, gondozó intézet munkatársai kapcsolódtak. Pécsett Dr. Harangi Ferenc, Szegeden Dr. Frecska Irén, Gyulán Dr. Vincze Magdolna, Miskolcon Dr. Szakos Erzsébet, Dr. Bikszádi Ilona, Kecskeméten Dr. Somogyi Tihamér, a budapesti kollégákról nem is beszélve. Az elkészülő honlap célja többek között az, hogy az itt felsorolásra nem került kollégák is csatlakozhassanak a munkacsoporthoz.


A munkacsoport célkitűzései

A gyermekbőrgyógyászat a világ egyes országaiban más-más helyet foglal el a társszakmák mellett. Egyes országokban külön szakvizsgára kötelezik a gyermekbőrgyógyászatot gyakorolni kívánókat, másutt a bőrgyógyászati szakvizsgával rendelkezők kezelnek gyermek bőrbetegeket, míg több helyen a gyermekorvosok specializálódnak erre a területre. A subspecialitásokat képviselő szakmák, különleges helyet foglalnak el a képviseletüket, továbbképzésüket tekintve. Az Európai Gyermekbőrgyógyász Társaságon belül megalakult egy munkacsoport, amely ezzel a problémás kérdéssel foglalkozik. Célul tűzték ki egy európai szinten megvalósítható tervezet kidolgozását. A javaslat szerint gyermekbőrgyógyásznak nevezheti magát az, aki bőrgyógyászként vagy gyermekgyógyászként megfelelő időt tölt el az adott területen. Ez kétféleképpen érhető el annak megfelelően, hogy eredendően bőrgyógyász, vagy gyermekgyógyász képzettségű kollégáról van-e szó. A munkacsoport a kreditpontok kidolgozásán is munkálkodik. Szükséges volna megteremteni a feltételeit Magyarországon annak, hogy a gyermekbőrgyógyász munkacsoport társasággá alakulhasson. Első lépéseként gyermekbőrgyógyász honlapot készítettünk, a csatlakozás lehetőségeit megkönnyítendő. A honlap célja a munkacsoport tagjainak felkutatása, az érdeklődők és a csatlakozni vágyók egyszerűbb elérése, a hazai gyermekbőrgyógyász csoportok munkájának itthoni és külföldi megismertetése, az egyes összejövetelekről való tájékoztatás, valamint linkek segítségével a társszakmák és a nemzetközi honlapokhoz való csatlakozás megkönnyítése.


A gyermekbőrgyógyászat kihívásai a XXI. Században

A gyermekbőrgyógyászat mint önálló entitás különböző megítélés alá esik a világ egyes részein. Egyre több európai országban működik gyermekbőrgyógyász munkacsoport (Csehszlovákia 1961, Olaszország 1981, Magyarország 1983, Spanyolország 1991, Németország 1992, Svédország 1993, Görögország 2000, Ausztria 2003, Svájc 2004,) illetve gyermekbőrgyógyász társaság (Anglia 1985, Franciaország 1991, Hollandia 1993, Belgium 1997, Olaszország 2000). Magyarországon a társasággá alakulásnak a feltételei még nem adottak, de célul tűzzük ki ennek megteremtését. Hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel a szakmai képzés feltételeiben, szerkezetében és programjában. A szakképzési rendszer országonként változó. Az ESPD egyik célkitűzése az egységes credit megszerzésének lehetősége és ennek kidolgozása.


A gyermekorvosok továbbképzése, bőrgyógyász szakorvosok továbbképzése fontos feladat. Egységes szemlélet, vagyis a szakmai szempontok összehangolása, az egyéni és közösségi érdekek figyelembe vétele szükséges. A tudomány eredményeinek ismerete, alkalmazása, emellett a korszerű betegellátás megteremtése az adott társadalmi-gazdasági körülmények között igazi kihívást jelent.
A gyermekbőrgyógyász munkacsoport a Magyar Dermatológiai Társaság részeként azon kollégákból áll, akik önként tagjai a társaságnak, tagdíj és egyéb kötelezettségek nélkül. Alapvető célkitűzés, hogy a magyar gyermekbőrgyógyász kollégák minél szélesebb körben vegyenek részt az európai gyermekbőrgyógyász társaság munkájában tagként, illetve a külföldi konferenciák résztvevőiként. Ezt célozza a 2006-os évben nyereményeként kiosztott EJPD újság előfizetés és ESPD tagsági díj is. Ezúton is szeretnénk ösztönözni kollégáinkat az ESPD tagjai közé való belépésre, valamint az egyik legjelentősebb külföldi tudományos gyermekbőrgyógyászati szaklapban való tájékozódásra.

Prof. Szalai Zsuzsanna
A Magyar Gyermekbőrgyógyász Munkacsoport Vezetője

Brief history of Pediatric Dermatology in Hungary

The history of pediatric dermatology was started up by establishing an orphanage from charity grants, where poor children were treated. The first outpatient’s and inpatient’s department was working at the so-called “white cross” hospital from 1930 till 1945. In 1935 the first forty-bed department opened at the National Children’s Alms-house, on the present territory of Heim Pál Children’s Hospital. In 1953 this building was named after Professor Pál Heim, a Hungarian pediatrician.
The independent pediatric dermatological department at Heim Pál Children’s Hospital was founded in 1954 with 50 beds and was directed by Lili Farkas. At this time the outpatient’s department was established to work in close cooperation with the hospital department. In the meanwhile Tibor Venkei opened a 30 bed pediatric dermatology department in1950, functioning at István Hospital under the leadership of Endre Fejér till 1968. Between 1970-2000 the only pediatric dermatology department in our Country was the one in Heim Pál Children’s Hospital, directed by Professor Éva Török.
The workshop for Pediatric Dermatology started to function in 1983, as part of the Hungarian Dermatological Society. The co-workers of the department always actively took part in Hungarian and international scientific programs. Since 2000, the department has been directed by Zsuzsa Szalai. Beside treatment and prevention, scientific work is also of great importance for doctors here. Regular pediatric dermatology sessions are traditionally arranged in May each year (www.heimpalkorhaz.hu).
In 2005 the 8th Congress of European Society for Pediatric Dermatology was organised in Budapest, by the Workshop of the Hungarian Pediatric Dermatology. From 2005 the secretariat of the ESPD is functioning in the Heim Pál Children’s Hospital (www.espd.info). The next meeting of Hungarian Pediatric Dermatology Workshop is going to be held in April 2007.

Zsuzsanna Szalai MD PhD

Kapcsolat
Scroll Up